Bun venit in Săcălaz

Legislatie protectia mediului

Legislatie protectia mediului

Legea 17/1990 – privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale,

al zonei continue şi al zonei economice exclusive ale României.

Legea 107/1996 –  a apelor

Legea 111/1996 – privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Legea 214/ 2011- pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

Legea 255/ 1998 – privind protecţia noilor soiuri de plante

Legea 178/ 2000 – privind produsele cosmetice

Legea 289/ 2002 – privind perdelele forestiere de protecţie

Legea 458/ 2002 – privind calitatea apei potabile

Legea 85/2003 – minelor

Legea 238/ 2004 – petrolului

Legea 347 din 2004 – legea muntelui

Legea 407/ 2006 – vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Legea 24 /2007 – actualizată şi republicată. Legea privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

Legea 46/ 2008 – Codul silvic

Legea 220/ 2008 – pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Legea 171 /2010 – actualizata Legea contraventiilor silvice si a sanctionarii acestora

Legea 132 /2010 – privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

Legea 211/ 2011 –  privind regimul deşeurilor

OUG: Ordonante de Urgenta ale Guvernului

OUG 202/ 2002- privind gospodărirea integrată a zonei costiere

OUG 243/ 2000 -privind protecţia atmosferei

OUG 195 /2005 – privind protecţia mediului

OUG 196 din 2005 – privind fondul pentru mediu

OUG 68 /2007- privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

OUG 71/ 2010 – privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

OG: Ordonante de Guvern

OG 87/ 2001 – sevicii publice salubrizare localitati

HG: Hotarari de Guvern

HG 321/ 2005 – privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

HG 1037/ 2010 – privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

HG 1132/ 2008 – privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori

HG 1268/2010 – privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO

Ordine ministeriale

Ministerul Mediului şi pădurilor

Ordin 1450/ 2010 – pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close