Bun venit in Săcălaz

Documente utile

Îndemnizaţii pentru copiii născuţi până în data de 31.12.2010:

1. Acte necesare pentru depunerea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005
Cerere tip 
Adeverinţă tip – completată de angajator
– Buletinele de identitate (mama + tata) (copie + original)
– Certificat naştere copil (copie + original)
– Livret de familie (după caz) (copie + original)
– Copie după Cererea depusă la angajator aprobată şi ştampilată de acesta privind intrarea în concediul pentru creşterea copilului
– Dosar

În cazul în care doriţi ca plata să se facă în cont, trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la bancă al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
În cazul în care intră în indemnizaţie tata trebuie şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate, adică concediul prenatal şi postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate)
Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa în comuna Sacalaz şi să fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului
Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare,  după terminarea concediului de  maternitate (sarcină şi lăuzie, minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcină + lăuzie 126 zile). În cazul în care unul dintre părinţi  are domiciliul în alt judeţ decât Timiş este necesară negaţia de la Direcţia Muncii şi Solidaritaţii Sociale din acel judeţ  din care să rezulte că nu beneficiază de indemnizaţie/stimulent conf OUG 148/2005 în acel judeţ.

2. Acte necesare pentru obţinerea stimulentului conform OUG 148/2005

Cerere tip
Adeverinţă tip completată de angajator
– Buletine identitate (mama + tata ) – copie + original
– Certificat naştere copil (copie + original)
– Livret de familie (după caz) – copie + original
– Dovada de la angajator că şi-a reluat activitatea începand cu data …
– Dosar

În cazul în care doriţi ca plata să se facă în cont, trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinta de cont de la bancă al titularului (Banc Post, ING, BCR, BRD,Unicredit Ţiriac, Transilvania, OTP Bank, Alpha Bank, Procredit Bank, Italoromena)
În cazul în care intră în indemnizaţie tata trebuie şi adeverintă de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate, adică concediul prenatal şi postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate)

Condiţii: domiciliul stabil sau resedinta in comuna Sacalaz si sa fi lucrat 12 luni anterior datei naşterii copilului.
Actele se depun la primărie în termen de 60 de zile lucrătoare,  după terminarea concediului de  maternitate (sarcină şi lăuzie minim obligatoriu fiind 42 de zile după naştere  sau maxim sarcină + lăuzie 126 zile ). În cazul în care unul dintre părinţi  are domiciliul în alt judeţ decât Timiş este necesară negaţia de la Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale din acel judeţ  din care să rezulte că nu beneficiază de indemnizaţie/stimulent conf OUG 148/2005 în acel judeţ.

3. Cerere de trecere din Indemnizaţie de creştere şi îngrijire copil în Stimulent
– Cerere de încetare plată indemnizaţie începând cu data de ……………..
Cerere tip    
– Dovada de reluare a  activităţii de la angajator – original
– Cărţile  de identitate  ale părinţilor – copie + original
– Certificat naştere copil – copie + original
– Dosar

În cazul în care doriţi ca plata să se facă în cont, trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la bancă  al titularului (Banc Post, ING, BCR, BRD,Unicredit Ţiriac, Transilvania, OTP Bank, Alpha Bank, Procredit Bank, Italoromena)
În cazul în care unul dintre părinţi are domiciliul în alt judeţ decât Timiş este necesară negaţia de la Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale din acel judeţ  din care să rezulte că nu beneficiază de indemnizaţie conf OUG 148/2005 în acel judeţ.

4. Cerere de trecere din Stimulent în Indemnizaţie de creştere şi îngrijire copil

– Cerere de încetare plată stimulent începând cu data de …..
Cerere tip     
Adeverinţă cu  veniturile nete  pentru ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului – model AJPS
– Dovada Suspendării/Încetării Activităţii
– Cărţile de identitate  ale părinţilor  – copie + original
– Certificat naştere copil – copie + original
– Dosar
 
5. Acte necesare în cazul Suprapunerii a două Naşteri
Cerere tip
– Cerere de mână către Primărie prin care solicită prelungirea plăţii indemnizaţiei pentru cel de-al doilea copil (sau de la 2 la 3 ani pt copilul cu handicap)
– Certificate de naştere pentru ambii copii – copie + original
– Cărţi de identitate (mama şi tata) – copie + original
– Decizia de prelungire a suspendării contractului de muncă pentru copilul nou născut (sau de la 2 la 3 ani pt copilul cu handicap)
– Copie certificat persoană cu handicap (după caz)
– Dosar

În cazul în care doriţi ca plata să se facă în cont, trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la bancă al titularului  (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac).
În cazul în care unul dintre părinţi  are domiciliul în alt judeţ decât Timiş este necesară negaţia de la Direcţia Muncii şi Solidarităţii Sociale din acel judeţ  din care să rezulte că nu beneficiază de indemnizaţie/stimulent conform OUG 148/2005 în acel judeţ.
 
6. Acte necesare pentru depunerea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 pentru P.F.A.
Cerere tip 
– Adeverinţă eliberată de Casa de Pensii privind stagiul de cotizare (12 luni anterioare naşterii copilului)
– Adeverinţă de la Casa de Asigurări de sănătate (C.A.S) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate (sarcină + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate .
– Buletinele de identitate (mama şi tata)  (copie + original)
– Certificat naştere copil (copie + original)
– Livret de familie (după caz) (copie + original)
– Adeverinţă de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P – Administraţia Financiară) din care să rezulte veniturile realizate în anul fiscal anterior naşterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului
– Decizia de impunere de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice(D.G.F.P -Administraţia Financiară) pentru anul anterior naşterii copilului 
– Decizia finală de încetare a activităţii  de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice D.G.F.P – Administraţia Financiară)
– Certificat fiscal – privind plata impozitului la zi de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P – Administraţia Financiară)
– Dosar (În cazul în care doriţi ca plata să se facă în cont, trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la Bancă)
(În cazul în care intră în indemnizaţie tata trebuie şi adeverinţa de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate, adică concediul prenatal şi postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate )

Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţă în comuna Sacalaz şi să fi lucrat minim 12 luni anterior datei naşterii copilului
Actele se depun la primărie, după terminarea concediului de  maternitate (sarcină şi lăuzie) minim obligatoriu fiind 42 de zile de la  naştere, în termen de 60 zile.

7. Acte necesare pentru depunerea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului conform OUG 148/2005 (pentru asociaţii unici sau asociaţii în cadrul unei firme)

Cerere tip 
– Adeverinţă eliberată de Casa de Pensii privind stagiul de cotizare şi veniturile realizate (12 luni anterioare naşterii copilului)
– Adeverinţă de la Casa de Asigurări de sănătate (C.A.S.) cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate (sarcină + lăuzie) sau declaraţie pe proprie răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate.
– Buletinele de identitate (mama + tata) (copie + original)
– Certificat naştere copil (copie + original)
– Livret de familie (după caz) (copie + original)
– Adeverinţă de la  D.G.F.P – Administraţia financiară din care să rezulte veniturile realizate în anul fiscal anterior naşterii copilului sau după caz dovada venitului calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului
– Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind plata la zi a obligaţiilor către bugetul de stat eliberată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (D.G.F.P-Administraţia Financiară)
– Declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului  pentru asociat unic (sau act adiţional în cazul în care sunt mai mulţi asociaţi ca începând cu data de ….. nu realizează venituri supuse impozitării)
– Dosar (În cazul în care doriţi ca plata să se facă în cont trebuie anexat şi extrasul de cont sau adeverinţa de cont de la Bancă)
(În cazul în care intră în indemnizaţie tata trebuie şi adeverinţă de la angajatorul mamei cu perioada în care a fost plătită indemnizaţia de maternitate, adică concediul prenatal şi postnatal sau declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de indemnizaţia de maternitate)

Condiţii: domiciliul stabil sau reşedinţa în comuna Sacalaz şi să fi lucrat minim 12 luni anterior datei naşterii copilului
Actele se depun la primărie,  după terminarea concediului de  maternitate (sarcină şi lăuzie) minim obligatoriu fiind 42 de zile de la  naştere, în termen de 60 zile.
 
8. Cerere şi Declaraţie pe proprie răspundere conform Legii 448/2006
Cerere tip

9. Acte necesare pentru Alocaţia de Stat pentru Copii (L61/93 modificată)
Cerere tip                                                                                
– Certificat de naştere copil (copie + original)                                      
– Buletinele de Identitate (mama + tata)  – copie + original                                            
– Extras de cont în cazul în care doriţi să se vireze alocaţia în cont (CEC, BRD, Alpha Bank, Piraeus Bank, Procredit Bank, Volksbank, Raiffeisen Bank, ING, Transilvania, Leumi Bank, Carpatica, BCR, OTP, Romextera, Banc Post, Unicredit Ţiriac)
 – Dosar plic

Actele se depun la primăria de domiciliu sau reşedinţa titularului.
În cazul în care unul dintre părinţi are domiciliul în alt judeţ decât Timiş este necesară negaţia de la Agenţia Judeţeană pentru  Prestaţii Sociale din acel judeţ  din care să rezulte că nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în judeţul respectiv, conform Legii 61/93 modificată şi completată.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close