Bun venit in Săcălaz

Legislatie vanzare teren extravilan

Vanzare teren extravilan Legea 17 din 2014
Legislatie vanzare teren extravilan:
1. Legea 17/2014;
2. Norme aplicare aprobate prin Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014;

Formulare Ordin nr. 719/740/M.57/2333/2014:
1. ANEXA Nr 1A PF cerere pt. afisare oferta vanzare teren PERSOANE FIZICE;
2. ANEXA Nr 1A PJ cerere pt. afisare oferta vanzare teren PERSOANE JURIDICE;
3. ANEXA Nr 1B PF OFERTA vanzare teren PERSOANE FIZICE;
4. ANEXA Nr 1B PJ OFERTA vanzare teren PERSOANE JURIDICE;
5. ANEXA Nr 1C Lista Preemtorilor;
6. ANEXA Nr 1D PF Comunicare de acceptare oferta;
7. ANEXA Nr 1D PJ Comunicare de acceptare oferta;

Acte necesare pentru vanzare teren extravilan (art. 5 alin. 1 din anexa la Ordin):
Art. 5. – (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzarecumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close