Bun venit in Săcălaz

Obtine certificat!

  1. CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand:

 a). cererea-tip (formularul-model F.1 „CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism”), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:

   1. elementele de identificare a solicitantului;

   2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara;

   3. elementele care definesc scopul solicitarii;

b). planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza;

c). extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

d). documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism,

 2.      AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE

3.       PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE DESFIINTARE – P.A.D.

SECTIUNEA I: Piese scrise

  1. Lista si semnaturile proiectantilor

  Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

  2. Memoriu

  2.1. Date generale

  Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

  – scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

  – descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

  – mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

  – fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

  – descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare.

2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obtinute

prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism.

SECTIUNEA II :Piese desenate

  1. Plan de incadrare in teritoriu

  – plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz.

  2. Plan de situatie a imobilelor

plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

  – parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

  – amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

  – modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

  – sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

  – plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare.

  Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.

  3. Planul privind constructiile subterane

  Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

  In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

  4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

  Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 – care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului; principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz; toate fatadele.

  In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II „Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close